My Lyrics

Online Library Lyrics

  1. Home
  2. Lyric
  3. Bekezela
  4. Bekezela - Bekezela

Bekezela - Bekezela

Bekezela - Bekezela

wentombi yami we!
musu 'khala ngilinde ngiyabuya weweweyawe
bekezela ngilinde ntombi yami, ngilinde
ngiyabuya dali wami
bekezela ngilinde ntombi yami, ngilinde
ngiyabuya dali wami

shova malanga kuphelu nyaka
ngiboni sthandwa sami,
sthandwa sami ngakugcina kudala
sthandwa sami ngiyakukhumbula
shova malanga kuphelu nyaka
ngiboni sthandwa sami,
sthandwa sami ngakugcina kudala
sthandwa sami ngiyakukhumbula

bekezela ngilinde ntombi yami
ngilinde ngiyabuya dali wami
bekezela ngilinde ntombi yami
ngilinde ngiyabuya dali wami

shova malanga kuphelu nyaka
ngiboni sthandwa sami,
sthandwa sami ngakugcina kudala
sthandwa sami ngiyakukhumbula
shova malanga kuphelu nyaka
ngiboni sthandwa sami,
sthandwa sami ngakugcina kudala
sthandwa sami ngiyakukhumbula

uma ungekho la eduze nami
isikhathi ngathi asihambi izinto ngath'ezenzeki
uma ungekho la eduze nami
isikhathi ngathi asihambi izinto ngath'ezenzeki
thiyo ohh

bekezela ngilinde ntombi yami
ngilinde ngiyabuya dali wami
bekezela ngilinde ntombi yami
ngilinde ngiyabuya dali wami

ngithembe ukhathele
ngob'uhlalu gijima engcondweni yami
mangikhumbula ubusuku nemini
ngicabanga ngawe njalo nje
ngithembe ukhathele
ngob'uhlalu gijima engcondweni yami
mangikhumbula ubusuku nemini
ngicabanga ngawe njalo nje

oh Thixo busisa lelilanga
lapho ewela ezandleni zami njalo
ngoba nguwe kuphela owaziyo
ngizomenzani umntana bantu,
ngizomenzani umntana bantu,
ngizomenzani umntana bantu,
ngizomenzani umntana bantu,
ngizomenzani umntana bantu,
ngizomenzani umntana bantu,
ngizomenzani umntana bantu,
ngizomenzani umntana bantu, (ngizomenzani umntana bantu)
ngizomenzani umntana bantu, thiyo
ngizomenzani umntana bantu, thiyo ohhhhhohhhh
ngizomenzani umntana bantu
siyojabulelana kanjani
ngizomenzani umntana bantu
siyojabulelana kanjani
ngizomenzani umntana bantu we we we weeee

bekezela ngilinde ntombi yami
ngilinde ngiyabuya dali wami
bekezela ngilinde ntombi yami
ngilinde ngiyabuya dali wami
bekezela ngilinde ntombi yami
ngilinde ngiyabuya dali wami
bekezela ngilinde ntombi yami
ngilinde ngiyabuya dali wami
bekezela ngilinde ntombi yami
ngilinde ngiyabuya dali wami

END