My Lyrics

Online Library Lyrics

  1. Home
  2. Lyric
  3. Velasquez Regine
  4. Velasquez Regine - Isang Lahi

Velasquez Regine - Isang Lahi

Velasquez Regine - Isang Lahi

Kung ang tinig mo'y
Di naririnig
Ano nga bang halaga

Ng buhay sa daigdig
Darating ba ang isa ngayon
At magbabago ang panahon
Kung bawat pagdaing
Ay laging pabulong
Aanhin ko pa,

Dito sa mundo

Ang mga matang nakikita'y
Di totoo
May ngiting luha ang likuran

At paglayang tanong ay kailan
Bakit di natin isabog ang pagmamahal

Sundan mo nang tanaw ang buhay
Mundo ay punan mo ng saya't gawing
makulay
Iisa lang ang ating lahi
Iisa lang ang ating lipi
Bakit di pagmamahal ang ialay mo
Pang-unawang tunay ang siyang nais ko

Ang pag-damay sa kapwa'y nandiyan
sa palad mo

Di ba't ang gabi
ay mayroong wakas
Pagkatapos ng dilim ay may liwanag
Araw ay agad na sisikat
Iilawan ang ating landas
Nang magkaisa bawat nating pangarap
Sundan mo nang tanaw ang buhay
Mundo ay punan mo ng saya't gawing
makulay
Iisa lang ang ating lahi
Iisa lang ang ating lipi
Bakit di pagmamahal ang ialay mo
Pang-unawang tunay ang siyang nais ko
Ang pag-damay sa kapwa'y nandiyan
sa palad mo
Sundan mo nang tanaw ang buhay
Mundo ay punan mo ng saya't gawing
makulay
Iisa lang ang ating lahi
Iisa lang ang ating lipi
Bakit di pagmamahal ang ialay mo
Pang-unawang tunay ang siyang nais ko
Ang pag-damay sa kapwa'y nandiyan
sa palad mo