My Lyrics

Online Library Lyrics

  1. Home
  2. Lyric
  3. Obrey M
  4. Obrey M - Isimemezelo

Obrey M - Isimemezelo

Obrey M - Isimemezelo

Kwaba Nomhlangano Ngempilo yam.
(A meeting was held regarding my life)
Kwakhishwa Isimemezelo Ngegama lam" (Then an announcement was made concerning my name)
Kwathiwa Ngibusisiwe Ngikhethiwe.
(God declared that I am blessed and chosen)
Ngithi Mayenziwe Intando yakho.
(May your Will be done God prevail)

Wena Jehova unamacebo ngami.
(Oh Jehovah, You have great plans for me)
Wena Msindisi, Wayihlela Impilo yam.
(Oh my Savior, You programmed my life)
Wamemezela ngegama lami Nkosi yami. (Oh my King, You made an announcement about my name)
Ngithi Mayenziwe intando yakho.
(May your will prevail oh God)

Isimemezelo, Isimemezelo Kwaba
nesimemezelo ngegam a lam"
(Announcement, Announcement, there was an announcement about my name)