My Lyrics

Online Library Lyrics

  1. Home
  2. Lyric
  3. Maan Chua
  4. Maan Chua - Itadyak

Maan Chua - Itadyak

Maan Chua - Itadyak

Mindanao, Mindanao
Mindanao, Mindanao

Itadyak ang mga paa
Iwagayway ang mga kamay
Papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan
Itadyak ang mga paa
Iwagayway ang mga kamay
Papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan

Hanapin ang bukal ng buhay
Diligan ang lupang uhaw sa kaalaman
Lumipad sa langit ng kamalayan
Tuklasin ang tunay na kalayaan

Itadyak ang mga paa
Iwagayway ang mga kamay
Papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan
Itadyak ang mga paa
Iwagayway ang mga kamay
Papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan

Mindanao, Mindanao, Mindanao
Mindanao, Mindanao, Mindanao

Lumingon sa mga yapak ng tribo
Pakinggan mga pangaral nito
Awitin mga himig ng kalikasan
Sumabay sa indak ng kasaysayan

Itadyak ang mga paa
Iwagayway ang mga kamay
Papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan
Itadyak ang mga paa
Iwagayway ang mga kamay
Papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan

Iguhit sa mga ulap ng kaisipan
Mga pahina't yugto ng nakaraan
Damhin ang dugo na dumadaloy sa kaugatan
Tungo sa ilog ng lupang kinagisnan

Itadyak ang mga paa
Iwagayway ang mga kamay
Papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan
Itadyak ang mga paa
Iwagayway ang mga kamay
Papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan
Itadyak ang mga paa
Iwagayway ang mga kamay
Papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan