My Lyrics

Online Library Lyrics

  1. Home
  2. Lyric
  3. Venes
  4. Venes - Map tann Bondye

Venes - Map tann Bondye

Venes - Map tann Bondye

Ke
Map tann Bondye
Map tann Bondye
Map tann li vini pou mwen ka ale
Map tann Bondye
Map tann Bondye
Map tann li vini, vini cherche-m

verse 1
Yo Bondye m'ape tann ke-m pa pantan
mwen rete tou dousman paske m-konnen li vivan
Byen loin li te pran-m mete-m pami moun sove
Ban-m nove idantite e kounya mape chante
Ba li glwa li merite ale toupatou preche
Fe tout mond lan konnen se li mennm ki Bondye
Li ki sove si-w pa genyen'l ou chire
Jan 14 vese 6 si-w pa kwe-m al gade
Pawol la pa manti ou bezwen Jezi
Wout la difisil ou pa kapab fe-l san li
le wap mache nan fe nwa l'ap sevi-w kom limye
le-w pa we agoch adwat l'ap di-w kote pou fe
Ret trankil tann Jezi tro prese pap fe zye-w louvri
Travay di l'ap vini
M-pa konn ki jou ni le min m'ap tann li vini

Ke
Map tann Bondye
Map tann Bondye
Map tann li vini pou mwen ka ale
Map tann Bondye
Map tann Bondye
Map tann li vini, vini cherche-m

verse 2
Annou rete tann avek yon fem asirans
Bondye ap vini pou kanpe tout vyolans
Sa yo ki pa kwe ki nan tout anbyans
Le jou a va rive yo tout ap jwenn santans yo
Yo pa tande levanjil preche min yo pa chanje
Y'ap y'ap viv nan peche min Jezi vini zanmi-m ki kote-w va ye
Ran-ran-ranje koze-w le Jezi vini mwen di pou-w ka ale
Ale ave'l nan syel la chita pale manje koze ave'l
Jezi ka vini kounya a pa gen jou pa gen le nenpot le li ka paret

Ke
Map tann Bondye
Map tann Bondye
Map tann li vini pou mwen ka ale
Map tann Bondye
Map tann Bondye
Map tann li vini, vini cherche-m