My Lyrics

Online Library Lyrics

  1. Home
  2. Lyric
  3. Leyla McCalla
  4. Leyla McCalla - Mesi Bondye

Leyla McCalla - Mesi Bondye

Leyla McCalla - Mesi Bondye

Mesi Bondyé, gadé kouman lamizè fini pou nou
Mèsi Bondyé, gadé tou sa lanati poté pou nou

Mèsi Bondyé, gadé tou sa lanati poté pou nou
Mesi Bondyé, gadé kouman lamizè fini pou nou

Lapli tonbé, mayi pousé
Tou timoun ki grangou p'ralé manjé

Annou dansé mambo, annou dansé Pétro
Papa Bondyé ki nan syèl, lamizè fini
Papa Bondyé ki nan syèl, lamizè fini pou nou

Mèsi Bondyé, gadé tou sa lanati poté pou nou
Mesi Bondyé, gadé kouman lamizè fini pou nou

Mesi Bondyé, gadé kouman lamizè fini pou nou
Mèsi Bondyé, gadé tou sa lanati poté pou nou

Lapli tonbé, mayi pousé
Tou timoun ki grangou p'ralé manjé

Annou dansé mambo, annou dansé Pétro
Papa Bondyé ki nan syèl, lamizè fini
Papa Bondyé ki nan syèl, lamizè fini pou nou

Mizè nou fini
Mizè nou fini
Mizè nou fini
Mizè nou fini