My Lyrics

Online Library Lyrics

  1. Home
  2. Lyric
  3. Joyous Celebration
  4. Joyous Celebration - Ngobekezela

Joyous Celebration - Ngobekezela

Joyous Celebration - Ngobekezela

Nkosi ngiqalil' uhambo lwakho olungiqondisayo luvela ezulwini
Sengehlukene nezwe lokona
Ngobekezela jesu Ngobekezela

Injongo yami ukuyihamba lendlela
Ngihambe nawe Jehova msindisi wami

Ngobekezela jesu Ngobekezela

Noma kwenyuka (Bambelela)
Noma kwehlela (Qinisela)
Zehl' iinyembezi (Bambelela)
Ungalahl' ithemba
Noma kunzima (Bambelela)
Sebekulahle bonke (Qinisela)
Sebekuyekile (Bambelela)
Ungalahl' ithemba
Hallelujah