My Lyrics

Online Library Lyrics

  1. Home
  2. Lyric
  3. Moonstar88
  4. Moonstar88 - Senti

Moonstar88 - Senti

Moonstar88 - Senti

Niyaya mo akong
Mamasyal, sa zoo
Ang sabi mo kasi,
Kailangan mo ng kasama,
Sumama naman ako, kasi, crush kita
Noon pa
Kunsabagay, gusto ko na ring magka,
Alam mo na

Pagkatapos,
Kumain tayo sa labas,
Kinwento mo, ang iyong nakaraan,
Ang 'yong nakaraan

Iniwanan ka na pala
Ng iyong girlfriend,
Kasi ayaw niya
Ng bago mong buhok

Mahal ka ba niya, talaga?
Mahal ka ba niya, talaga?

Inaliw kita,
Tawa ka pa nga ng tawa
Sinabi mong, wag kitang iwan,

Ayaw mong mag isa, oh

Ok lang sa akin,
Abutin man ng umaga
Lahat ay gagawin,
Para ka lang, mapasaya

Mahal ka ba niya, talaga?
Oh, hoh
Mahal ka ba niya, talaga?
Mahal ka ba niya, talaga?
Mahal ka ba niya, talaga?

Ako,
Mahal kita, mahal na mahal
Mahal na mahal
Mahal na mahal
Mahal na mahal
Mahal na mahal
Mahal na mahal
Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal